Letecký výcvik na získanie osvedčenia letecký examinátor - type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation musí poskytnúť letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu. Prípravný kurz – letecký výcvik je spravidla zložený z výučby teoretických vedomostí a praktickej časti. Letecký výcvik pre osvedčenie letecký examinátor - type rating examiner - TRE(A) je označovaný ako štandardizácia examinátorov. 

Požiadavky a oprávnenia pre TRE(A) na Cessna C525 Citation

Žiadateľ o osvedčenie type rating examiner - TRE(A) musí spĺňať všeobecné požiadavky stanovené v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.1010 a AMC1 FCL.1010.

Podľa FCL.1005.TRE, žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation, môže vykonávať preskúšania odbornej spôsobilosti na obnovu a predĺženie (license proficiency check - LPC) pre odbornosť  na Cessna C525 Citation. Súčasne môže type rating examiner - TRE(A) vykonávať praktické skúšky (license skill test - LST) pre typ letúna Cessna C525 Citation.

Letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A)  pre Cessna C525 Citation, môže tiež súčasne s predĺžením typovej kvalifikačnej kategórie pre Cessna C525 Citation vykonávať súčasne aj predĺženie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A), resp. obnovenie prístrojovej kvalifkačnej kategórie - IR(A) pre letúny Cessna C525 Citation.

Podmienkou je, že lletecký examinátor – type rating examiner - TRE(A)  pre Cessna C525 Citation spĺňa požiadavky FCL.1010.TRE(a)(2). Znamená to, že absolvoval najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov, z ktorých minimálne 200 musí byť ako veliteľ lietadla (pilot-in-command) na jednopilotných letúnoch.

Predpisy požadujú minimálny nálet ako letecký výcviv prípade, ak sa jedná o prvú žiadosť o vydanie TRE(A). V tom prípade musí žiadateľ preukázať, že poskytol letecký výcvik v rozsahu minimálne 50 hodín na letúny, alebo na FSTD reprezuntujúceho typ Cessna C525 Citation.

Súčasne musí byť žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation držiteľom leteckého preukazu obchodný pilot letúnov - CPL(A), alebo dopravný pilot letúnov - ATPL(A).

Nevyhnutnou požiadavkou a prerekvizitou pre odbornosť letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation je, aby bol žiadateľ držiteľom osvedčenia inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie - type rating instructor TRI(A) pre Cessna C525 Citation.

Držiteľ osvedčenia  letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation je oprávnený poskytovať výhradne preskúšanie na triede pre ktorú je kvalifikovaný, v tomto prípade pre Cessna C525 Citation.

Letecký výcvik a letecká škola pre type rating examiner - TRE(A) Cessna C525 Citation 

Žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation musí absolvovať štandardizačný kurz leteckých examinátorov type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation v súlade s FCL.1015. Štandardizačný kurz môže byť poskytnutý priamo leteckým úradom, alebo ho poskytne poverená EASA letecká škola - ATO.

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku a zahŕňa prinajmenšom:

  • vykonať 2 preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check – LPC) pre kvalifikačnú kategóriu - viacmotorové lietadlá-  MEP(land), pre ktorú chce žiadateľ získať oprávnenie letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation na vykonávanie skúšok a preskúšaní;
  • školenie o príslušných požiadavkách v tejto oblasti a príslušných požiadavkách na letovú prevádzku, o vykonávaní preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check – LPC) a o ich dokumentovaní a zaznamenávaní;
  • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení proti nehodám a o poplatkoch;
  • inštruktáž o potrebe preskúmať a uplatňovať príslušné prvky pri vykonávaní praktických skúšok (license skill test - LST), preskúšaní odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) alebo hodnotení spôsobilosti žiadateľa (assessment of competence - AOC), v prípade ktorého príslušný orgán nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A)  pre Cessna C525 Citation;
  • školenie o tom, ako v prípade potreby získať prístup k týmto vnútroštátnym postupom a požiadavkám iných príslušných orgánov.

Držitelia osvedčenia letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation nesmú vykonávať praktické skúšky (license skill test – LST), preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check – LPC), v prípade ktorého príslušný orgán (letecký úrad) nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation, pokiaľ nepreskúmali najnovšie dostupné informácie o príslušných vnútroštátnych postupoch príslušného orgánu žiadateľa.

Hodnotenie spôsobilosti – class rating examiner – CRE(A)/MEP(land)

Po ukončení leteckého výcviku je potrebné praktické preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti žiadateľa o osvedčenie letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation.

Podľa FCL.1020,žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre j Cessna C525 Citation preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi príslušného orgánu alebo examinátorovi s vyšším služobným postavením (Senior examinátor), ktorého tým osobitne poverí príslušný orgán (letecký úrad) zodpovedný za letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation, vykonaním praktickej skúšky (license skill test - LST), alebo preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) v úlohe letecký examinátor – type rating examiner - TRE(A) pre Cessna C525 Citation, pre ktorú chcú získať oprávnenia, vrátane brífingu, vykonania praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti a hodnotenia osoby, ktorá sa podrobí skúške, preskúšaniu alebo hodnoteniu, poletovému rozboru a vypracovania dokumentácie.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.