EASA Letecký senior examinátor a oprávnenia

Senior examinátor je pilot a letecký inštruktor, a letecký examinátor ktorý je držiteľom autorizácie vydanej tzv. kompetentným leteckým úradom - national aviation authority. Autorizácia letecký senior examinátor vydáva kompetentný letecký úrad členského štátu EASA podľa Časti FCL Nariadenia 1178/2011, Podčasti K ustanovenia FCL.1020 a FCL.1025.

Letecký senior examinátor je oprávnený podľa AMC2 FCL.1020 a AMC2 FCL.1025 vykonávať v zastúpení príslušného leteckého úradu letecké preskúšaniahodnotenie spôsobilosti examinátora (assessment of competence) na získanie, predĺženie a obnovu osvedčenia letecký examinátor.

Podľa rozsahu svojich oprávnení examinátora môže letecký senior examinátor vykonávať hodnotenie spôsobilosti examinátorov.

Letecký senior examinátor by mal:

  • byť držiteľom osvedčenia letecký examinátor
  • mať skúsenosti akceptovateľné leteckým úradom pre výkon fukncie letecký senior examinátor
  • vykonať minimálne požadované množstvo leteckých preskúšaní, ktoré požaduje letecký úrad