Kvalitný letecký výcvik

Letecký výcvik môže poskytovať v rámci regiónu EASA výhradne letecká škola, ktorá je držiteľom osvedčenia ATO - approved training organization, alebo declared training organization - DTO podľa Časti ORA, Nariadenia 1178/2011.

Kvalita a aj rozsah, pod ktorým letecké školy poskytujú letecký výcvik sa líši v závislosti od toho, aká letecká škola poskytuje daný letecký výcvik. Menší rozsah leteckých výcvikov môžu poskytovať rôzne aerokluby a menšie letecké školy, ktoré sú držiteľmi osvedčenia declared training organization. Takýto typ leteckej školy môže poskytovať letecký výcvik len do úrovne rekreačný pilot, teda lietanie pre radosť. Obmedzenie, ktoré má takáto letecká škola pre letecký výcvik je spravidla úroveň letecký výcvik pre odbornosť súkromný pilot - PPL(A)pilot ľahkých letúnov - LAPL(A), alebo letecký výcvik VFR Noc.

Pre letecký výcvik, či už pre záujemcov o získanie leteckých kvalifikačných kategórií, alebo o ich obnovenie, odporúčame letecký výcvik v Bratislave.

 

Letecký výcvik poskytnutý inštruktormi v rámci organizácie letecká škola typu ATO dáva garanciu kvality v dôslednosti a profesionalite. Dôvodom je fakt, že inštruktori leteckej školy Bratislava sú profesionálni piloti, ktorí lietajú aj v rámci leteckej dopravy na dopravných lietadlách. Skĺbenie skúseností z leteckej dopravy a ich poskytovanie inštruktormi ProfiPilot Academy v rámci "malého" lietania v leteckej škole dáva absolventom príležitosť naučiť sa vedomosti a skúsenosti, ktoré by sa za iných okolností učili sami až v leteckej praxi na dopravnom lietadle.

Letecký výcvik, ktorý poskytuje letecká škola ProfiPilot Academy je poskytovaný priamo v Bratislave. Tento fakt dáva možnosť žiakom leteckej školy oveľa väčšej flexibility.

Letecký výcvik examinátorov

Pre letecký výcvik examinátorov platia všeobecné podmienky, ktoré ustanovuje Časť FCL. Väčšina členských štátov EASA však letecký výcvik examinátorov reguluje na národnej úrovni.

O tom, aký letecký výcvik je potrebné absolvovať pre odbornosť letecký examinátor (flight examiner), sa viac dočítate na našich stránkach.

Vo všeobecnosti je však možné povedať, že letecký výcvik examinátorov pozostáva z:

  • počiatočný kurz letecký examinátor (flight examiner), ktorý je vyžadovaný pri prvom získaní osvedčenia letecký examinátor na príslušnú odbornosť
  • obnovovací, tzv. refresh seminár pre leteckých examinátorov, ktoré sú vyžadované pri predĺžení, alebo obnovení osvedčenia letecký examinátor

Letecký výcvik na odbornosť letecký examinátor (flight examiner) môže poskytovať len letecká škola poverená leteckým úradom príslušnej krajiny. Niektoré letecké úrady poverujú letecké školy len na letecký výcvik potrebný na predĺženie osvedčenia letecký examinátor (flight examiner), pričom počiatočný letecký výcvik poskytujú letecké úrady mimo leteckej školy v rámci vlastných kapacít.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miesta. Letecká angličtina ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.