Type rating examiner - TRE(A) Cessna C525 Citation renewal

Nariadenie 1178/2011, Časť FCL nepredpisuje minimálny počet poskytnutých preskúšaní a ani maximálnu dĺžku expirácie osvedčenia letecký examinátor - type rating examiner - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation. Časť FCL však vyžaduje, aby letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu poskyla refresh seminár pre examinátorov. Tento letecký výcvik pre osvedčenie letecký examinátor - type rating examiner - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation je označovaný ako štandardizácia examinátorov.

Obnovenie osvedčenia type rating examiner TRE(A) pre Cessna C525 Citation

Na obnovenie osvedčenia type rating examiner - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation je potrebné splniť požiadavky Časti FCL, ustanovenie FCL.1025(c), ktoré požaduje, aby boli splnené požiadavky FCL.1025(b)(2) a FCL.1020. 

Inými slovami, proces obnovenia platnosti osvedčenia type rating examiner - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation je podobný predĺženiu platnosti osvedčenia type rating examiner - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation, avšak pri obnovení sa nevyžaduje, aby type rating examiner - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation poskytol minimálny počet preskúšaní.

Podľa FCL.1025(c), osvedčenie examinátora - type rating examiner - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation môže byť obnovené v prípade, ak examinátor - flight examiner v priebehu 12 mesiacov pred obnovením platnosti osvedčenia:

  • absolvoval refresh seminár pre examinátorov - letecký výcvik, ktorý poskytne letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu 
  • absolvoval jedno hodnotenie spôsobilosti examinátora TRE(A) Cessna C525 Citation inšpektorom leteckého úradu, alebo senior examinátorom, hodnotenie spôsobilosti examinátora pre tento účel môže byť hodnotenie spôsobilosti inštruktora TRI(A) pre typ Cessna C525 Citation (assessment of competence - AOC), preskúšanie odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) alebo praktická skúška (license skill test - LST) pre obnovu, získanie alebo predĺženie prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre typ lietadla Cessna C525 Citation, na ktorú má byť examinátor - type rating examiner - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation kvalifikovaný.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.