Flight examiner - FE(A)

Nariadenie 1178/2011, Časť FCL nepredpisuje letecký výcvik na predĺženie osvedčenia letový examinátor flight examiner FE(A). Časť FCL však vyžaduje, aby letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu poskyla refresh seminár pre examinátorov. Tento letecký výcvik pre osvedčenie letový examinátor flight examiner FE(A) je označovaný ako štandardizácia examinátorov.

Predĺženie osvedčenia flight examiner FE(A)

Na predĺženie osvedčenia flight examiner - FE(A) je potrebné splniť požiadavky Časti FCL, ustanovenie FCL.1025. Štandardne je osvedčenie examinátora platné 3 roky podľa FCL.1025(a).

Podľa FCL.1025(b), osvedčenie examinátora - flight examiner FE(A) bude predĺžené na ďalšie 3 roky, ak examinátor - flight examiner:

  •  počas platnosti osvedčenia flight examiner - FE(A) poskytol v každom roku platnosti osvedčenia minimálne 2 praktické skúšky (license skill test), preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency checks), alebo hodnotenia odbornej spôsobilosti (assessment of competence).
  • počas posledného roku platnosti osvedčenia flight examiner - FE(A) absolvoval štandardizačný refresh seminár - letecký výcvik, ktorý poskytla letecká škola v rámci svojho kruzu.

Na predĺženie osvedčenia letecký examinátor flight examiner - FE(A) je potrebné, aby examinátor v priebehu posledného roku platnosti osvedčenia absolvoval jedno hodnotenie spôsobilosti examinátora.

Jedno preskúšanie - teda praktická skúška (license skill test), hodnotenie spôsobilosti (license proficiency check), alebo hodnotenie odbornej spôsobilosti (assessment of competence) musí byť pod dohľadom inšpektora leteckého úradu, alebo ho môže vykonať senior examinátor.

Zápočet - hodnotenie spôsobilosti examinátora (assessment of competence)

Ak je pilot držiteľom osvedčenia examinátora s viacnásobnými oprávneniami, podľa FCL.1025(b)(4) je postačujúce absolvovať jediné hodnotenie spôsobilosti na predĺženie všetkých osvedčení examinátora - flight examiner, pokiaľ tak dovolí letecký úrad vydávajúci osvedčenie examinátora - flight examiner.

Príkladom môže byť, viacnásobná úloha, napríklad je examinátor držiteľom osvedčení examinátora:

  • Flight examiner FE(A) pre LAPL(A), PPL(A), CPL(A)
  • Class rating examiner CRE(A) pre SEP(land) a MEP(land)
  • Instrument rating examiner IRE(A)

V prípade, ak letecký examinátor flight examiner FE(A) absolvuje hodnotenie spôsobilosti senior examinátorom počas toho, ako v úlohe Class rating examiner CRE(A) poskytol preskúšanie odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) pre obnovenie triedna kvalifikácia SEP(land). Ak examinátor - flight examiner FE(A) úspešne absolvuje hodnotenie spôsobilosti  od senior examinátora, sú examinátorovi flight examiner FE(A) predĺžené aj ostatné osvedčenia examinátora, vrátane Class rating examiner CRE(A) pre SEP(land) MEP(land), súćasne s ním aj Instrument rating examiner iRE(A)Flight Examiner FE(A) pre pilot ľahkých lietadiel - LAPL(A)obchodný pilot letúnov - CPL(A) aj pre súkromný pilot letúnov - PPL(A).

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.