Senior examinátor

Letecká škola Bratislava

EASA letecký výcvik, letecká škola a letecká angličtina v Bratislave (ICAO English)

Osvedčenie examinátora je platné maximálne 3 rokyPredĺženie osvedčenia letecký examinátor môže vykonať len letecký senior examinátor, alebo inšpektor leteckého úradu.

Žiadateľom o hodnotenie spôsobilosti examinátora poskytujeme plnú podporu pri administratívnych úkonoch. Spolupracuje s nami profesionálna letecká škola Bratislava, vďaka čomu vieme zabezpečiť aj kvalitný letecký výcvik

Letecká angličtina ICAO English

Partnerská organizácia Aero Language, poskytuje preskúšanie ICAO English letecká angličtina. Preskúšanie ICAO English Bratislava je v súlade s požiadavkami ICAO a Nariadenia (ES) 1178/2011.

Prečo my?