Differences training - preškolenie na iné varianty

Rozdielový výcvik, alebo ľudovo nazvané preškolenie na iné lietadlo je požadované ustanovením FCL.710 Časti FCL Nariadenia 1178/2011. 

Pre rozšírenie oprávnení typovej kvalifikácie, alebo triednej kvalifikácie na iný - ďalší variant lietadla musí pilot absolvovať rozdielový letecký výcvik alebo zoznamovací letecký výcvik, ktorý poskytne a navrhne letecká škola. Rozdielový letecký výcvik musí byť potvrdený inštruktorom, alebo ho potvrdí letecká škola do zápisníku letov pilota.

V tomto prípade je variant lietadla ľudovo nazývaný "typ". Jedná sa teda o iný typ lietadla v rámci kvalifikačnej triedy, alebo typu. V prípade kvalifikačnej kategórie na jednomotorové lietadlá - SEP(land) ak hovoríme napríklad o lietadle Diamond DA-20-A1 Katana, tak ďalším variantom je napríklad Diamond DA-40TDi Star, alebo Cessna C-172 Skyhawk.

V prípade, ak sa jedná napríklad o kvalifikačnú triedu pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land) je jedným variantom napríklad Piper PA-34 Seneca a ďalším variantom, na ktorý sa vyžaduje preškolenie - rozdielový letecký výcvik je Diamond DA-42NG Twin Star.

Podobne to platí aj u typových kvalifikácií. V prípade lietadla Cessna C525 Citation je jedinou zapísanou kvalifikácou v preukaze spôsobilosti pilota len kvalifikácia C525. Dokument Operational suitability data pre typ Cessna C525 Citation však pžadoužje, aby bol poskytnutý dodatočný letecký výcvik pri prechode z jednej varianty letúna Cessna C525 Citation na iný. Podrobné informácie je možné nájsť na stránkach, ktoré sa venujú problematike leteckého výcviku na type Cessna C525 Citation.

Ak pilot na danom variante lietadla nelietal v období dvoch rokov (24 mesiacov) po absolvovaní rozdielového leteckého výcviku, na zachovanie oprávnení pre konkrétny variant letúna sa vyžaduje ďalší rozdielový letecký výcvik alebo preskúšanie odbornej spôsobilosti. Táto požiadavka neplatí v prípade variantov kvalifikačných kategórií na triedu pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land) alebo turistické motorizované klzáky - TMG.

Rozdielový výcvik sa podľa potreby zapisuje do denníka letov.

Partnerská letecká škola Bratislava poskytuje na mieru pripravený rozdielový letecký výcvik - preškolenie, resp. differences training na nasledovné varianty letúnov v kvalifikačných triedach:

  • jednomotorové piestové letúne SEP(land) 
  • viacmotorové piestové letúne MEP(land)
  • typová kvalifikácia C525 - Cessna C525 Citation

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miesta. Preskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.