Administratívne postupy kladené na preskúšanie pilotov

Pred samotným hodnotením spôsobilosti examinátora je vyžadované, aby letecký senior examinátor skontroloval platnosť nasledovných údajov a dokumentov:

  • preukázanie totožnosti žiadateľa - preskúšavaného examinátora
  • kontrola preukazu spôsobilosti preskúšavaného examinátora
  • kontrola osvedčenia examinátora preskúšavaného
  • kontrola osvedčenia o zdravotnej spôsobilosti
  • kontrola osvedčenia rádiofonistu
  • kontrola platnosti kvalifikácií – kvalifikačných kategórií a osvedčení zapísaných v preukaze spôsobilosti
  • kontrola zápisníku letov žiadateľa

Po vykonaní hodnotenia spôsobilosti examinátora sú administratívne náležitosti, ktoré vykonáva letecký senior examinátor nasledovné:

  • vyplnenie správy o hodnotení spôsobilosti examinátora
  • zápis do zápisníka letov
  • notifikácia o vykonaní skúšky Úradu vydania preukazu 

Presné administratívne náležitosti sa môžu meniť vzhľadom na typ hodnotenia spôsobilosti examinátora, platnosť a vyznačenú platnosť kvalifikácií, osvedčení inštruktora a kvalifikačných kategórií a taktiež aj rozsah preskúšania.