Class rating examiner - CRE

Letecký výcvik na získanie osvedčenia letecký examinátor - class rating examiner - CRE(A) pre jednomotorové piestové letúny - SEP(land), viacmotorové lietadlá - MEP(land)turistické motorizované klzáky - TMG musí poskytnúť letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu. Prípravný kurz – letecký výcvik je spravidla zložený z výučby teoretických vedomostí a praktickej časti. Letecký výcvik pre osvedčenie letecký examinátor - class rating examiner - CRE(A) je označovaný ako štandardizácia examinátorov. 

Všeobecné požiadavky a oprávnenia pre class rating examiner CRE(A)

Žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – CRE(A) musí spĺňať všeobecné požiadavky stanovené v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.1010 a AMC1 FCL.1010.

Podľa FCL.1005.CRE, žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) môže vykonávať preskúšania odbornej spôsobilosti na obnovu a predĺženie (license proficiency check - LPC) pre odbornosť  na jednomotorové piestové letúny - SEP(land). Class rating examiner - CRE(A) nemôže vykonávať žiadne praktické skúšky (license skill test - LST).

Letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A)  pre jednomotorové piestové letúny - SEP(land), alebo viacmotorové piestové letúny - MEP(land) môže tiež súčasne s predĺžením triednej kvalifikačnej kategórie pre jednomotorové piestové letúny - SEP(land), resp. viacmotorové piestové letúny - MEP(land) môže vykonávať súčasne aj predĺženie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - IR(A), resp. obnovenie prístrojovej kvalifkačnej kategórie - IR(A) na triede SEP(land), resp. MEP(land) za predpokladu, že exmainátor class rating examiner CRE(A) spĺňa požiadavky FCL.1010.IRE(a).

Letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) pre jednomotorové piestové letúny - SEP(land), alebo viacmotorové piestové letúny - MEP(land) môže taktiež vykonávať predĺženie traťovej prístrojovej kvalifikácie - EIR(A), alebo obnovenie traťovej prístrojovej kvalifikácie - EIR(A) v prípade, ak examinátor CRE(A) absolvoval minimálne 1500 hodín ako pilot letúnov a súčasne spĺňa požiadavky FCL.1010.IRE(a)(2).

Podmienkou je, že letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) absolvoval najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov, pričom predpisy nepožadujú minimálny nálet ako letecký výcvik.

Súčasne musí byť žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) držiteľom leteckého preukazu obchodný pilot letúnov - CPL(A), alebo dopravný pilot letúnov - ATPL(A), alebo MPL(A) s oprávneniami pre jednopilotnú prevádzku - SPO. Alternatívou môže byť, ak je, alebo v minulosti bol držiteľom preukazu spôsobilosti súkromný pilot letúnov - PPL(A).

Class rating examiner - pre SEP(land)

Nevyhnutnou požiadavkou a prerekvizitou pre odbornosť letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) pre jednomotorové piestové letúny - SEP(land) je, aby bol žiadateľ držiteľom osvedčenia inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A) pre jednomotorové piestové letúne - SEP(land).

Držiteľ osvedčenia  letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) pre jednomotorové piestové letúny - SEP(land) je oprávnený poskytovať výhradne preskúšanie na triede pre ktorú je kvalifikovaný, v tomto prípade pre jednomotorové piestové letúny - SEP(land).

Class rating examiner - pre MEP(land)

Nevyhnutnou požiadavkou a prerekvizitou pre odbornosť letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) pre viacmotorové piestové letúny - MEP(land) je, aby bol žiadateľ držiteľom osvedčenia inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A) pre viacmotorové piestové letúne - MEP(land).

Držiteľ osvedčenia  letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) pre viacmotorové piestové letúny - MEP(land) je oprávnený poskytovať výhradne preskúšanie na triede pre ktorú je kvalifikovaný, v tomto prípade pre viacmotorové piestové letúny - MEP(land).

Class rating examiner - pre TMG

Nevyhnutnou požiadavkou a prerekvizitou pre odbornosť letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) pre turistické motorizované klzáky - TMG je, aby bol žiadateľ držiteľom osvedčenia inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie - CRI(A) pre turistické motorizované klzáky - TMG.

Držiteľ osvedčenia  letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) pre turistické motorizované klzáky - TMG je oprávnený poskytovať výhradne preskúšanie na triede pre ktorú je kvalifikovaný, v tomto prípade pre turistické motorizované klzáky - TMG.

Letecký výcvik a letecká škola pre class rating examiner - CRE(A) 

Žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) musí absolvovať štandardizačný kurz leteckých examinátorov class rating examiner - CRE(A) v súlade s FCL.1015. Štandardizačný kurz môže byť poskytnutý priamo leteckým úradom, alebo ho poskytne poverená EASA letecká škola - ATO.

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku a zahŕňa prinajmenšom:

  • vykonať 2 preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check – LPC) pre kvalifikačnú kategóriu - SEP(land), pre ktorú chce žiadateľ získať oprávnenie letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) na vykonávanie skúšok a preskúšaní;
  • školenie o príslušných požiadavkách v tejto oblasti a príslušných požiadavkách na letovú prevádzku, o vykonávaní preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check – LPC) a o ich dokumentovaní a zaznamenávaní;
  • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení proti nehodám a o poplatkoch;
  • inštruktáž o potrebe preskúmať a uplatňovať príslušné prvky pri vykonávaní praktických skúšok (license skill test - LST), preskúšaní odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) alebo hodnotení spôsobilosti žiadateľa (assessment of competence - AOC), v prípade ktorého príslušný orgán nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A)  pre jednomotorové piestové letúny - SEP(land), viacmotorové piestové letúny - MEP(land) turistické motorizované klzáky - TMG;
  • školenie o tom, ako v prípade potreby získať prístup k týmto vnútroštátnym postupom a požiadavkám iných príslušných orgánov.

Držitelia osvedčenia letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) nesmú vykonávať preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check – LPC), v prípade ktorého príslušný orgán (letecký úrad) nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A), pokiaľ nepreskúmali najnovšie dostupné informácie o príslušných vnútroštátnych postupoch príslušného orgánu žiadateľa.

Hodnotenie spôsobilosti – class rating examiner – CRE(A)

Po ukončení leteckého výcviku je potrebné praktické preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti žiadateľa o osvedčenie letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A).

Podľa FCL.1020,žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi príslušného orgánu alebo examinátorovi s vyšším služobným postavením (Senior examinátor), ktorého tým osobitne poverí príslušný orgán (letecký úrad) zodpovedný za letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A), vykonaním  preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) v úlohe letecký examinátor – class rating examiner - CRE(A) pre jednomotorové piestové letúny - SEP(land), resp. viacmotorové piestové letúny - MEP(land), alebo turistické motorizované klzáky - TMG - teda pre kvalifikáciu pre ktorú chcú získať oprávnenia, vrátane brífingu, vykonania praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti a hodnotenia osoby, ktorá sa podrobí skúške, preskúšaniu alebo hodnoteniu, poletovému rozboru a vypracovania dokumentácie.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.