Class rating examiner - CRE(A)

Nariadenie 1178/2011, Časť FCL nepredpisuje letecký výcvik na predĺženie osvedčenia examinátor triednej kvalifikácie class rating examiner - CRE(A). Časť FCL však vyžaduje, aby letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu poskyla refresh seminár pre examinátorov. Tento letecký výcvik pre osvedčenie examinátor triednej kvalifikácie - class rating examiner - CRE(A) je označovaný ako štandardizácia examinátorov.

Predĺženie osvedčenia class rating examiner CRE(A)

Na predĺženie osvedčenia class rating examiner - CRE(A) je potrebné splniť požiadavky Časti FCL, ustanovenie FCL.1025. Štandardne je osvedčenie examinátora platné 3 roky podľa FCL.1025(a).

Podľa FCL.1025(b), osvedčenie examinátora - class rating examiner CRE(A) bude predĺžené na ďalšie 3 roky, ak examinátor - class rating examiner:

  •  počas platnosti osvedčenia class rating examiner - CRE(A) poskytol v každom roku platnosti osvedčenia minimálne 2  preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency checks).
  • počas posledného roku platnosti osvedčenia class rating examiner - CE(A) absolvoval štandardizačný refresh seminár - letecký výcvik, ktorý poskytla letecká škola v rámci svojho kruzu.

Na predĺženie osvedčenia letecký examinátor class rating examiner - CRE(A) je potrebné, aby examinátor v priebehu posledného roku platnosti osvedčenia absolvoval jedno hodnotenie spôsobilosti examinátora.

Jedno preskúšanie - teda praktická skúška (license skill test), hodnotenie spôsobilosti (license proficiency check), alebo hodnotenie odbornej spôsobilosti (assessment of competence) musí byť pod dohľadom inšpektora leteckého úradu, alebo ho môže vykonať senior examinátor.

Zápočet - hodnotenie spôsobilosti examinátora (assessment of competence)

Ak je pilot držiteľom osvedčenia examinátora s viacnásobnými oprávneniami, podľa FCL.1025(b)(4) je postačujúce absolvovať jediné hodnotenie spôsobilosti na predĺženie všetkých osvedčení examinátora - class rating examiner - CRE(A), pokiaľ tak dovolí letecký úrad vydávajúci osvedčenie examinátora - class rating examiner - CRE(A).

Príkladom môže byť, viacnásobná úloha, napríklad je examinátor držiteľom osvedčení examinátora:

  • Flight examiner FE(A) pre LAPL(A), PPL(A), CPL(A)
  • Class rating examiner CRE(A) pre SEP(land) a MEP(land)
  • Instrument rating examiner IRE(A)

V prípade, ak letecký examinátor class rating examiner CRE(A) absolvuje hodnotenie spôsobilosti senior examinátorom počas toho, ako v úlohe Flight rating examiner FE(A) poskytol preskúšanie odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) pre získanie súkromný pilot - PPL(A). Ak examinátor - class rating examiner CRE(A) úspešne absolvuje hodnotenie spôsobilosti  od senior examinátora, sú examinátorovi class rating examiner CRE(A) predĺžené aj ostatné osvedčenia examinátora, vrátane Class rating examiner CRE(A) pre SEP(land) MEP(land), súćasne s ním aj Instrument rating examiner IRE(A)Flight Examiner FE(A) pre pilot ľahkých lietadiel - LAPL(A)obchodný pilot letúnov - CPL(A) aj pre súkromný pilot letúnov - PPL(A).

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.