Flight instructor examiner - FIE(A)

Letecký výcvik na získanie osvedčenia letecký examinátor - flight instructor examiner - FIE(A) pre odbornosť flight instructor - FI(A), instrument rating instructor - IRI(A), alebo class rating instructor - CRI(A) musí poskytnúť letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu. Prípravný kurz – letecký výcvik je spravidla zložený z výučby teoretických vedomostí a praktickej časti. Letecký výcvik pre osvedčenie flight instructor examiner - FIE(A) je označovaný ako štandardizácia examinátorov. 

Všeobecné požiadavky a oprávnenia pre Flight instructor examiner - FIE(A)

Žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – FIE(A) musí spĺňať všeobecné požiadavky stanovené v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.1010 a AMC1 FCL.1010.

Podľa FCL.1005.FIE, žiadateľ o osvedčenie flight instructor examiner - FIE(A), môže vykonávať hodnotenia odbornej spôsobilosti (assessment of competence - AOC) pre žiadateľov o osvedčenie letový inštruktor, alebo rozšírenie oprávnení FI(A) pre iné triedy.

 Nevyhnutnou požiadavkou a prerekvizitou pre odbornosť flight instructor examiner - FIE(A) pre odbornosť flight instructor - FI(A) je, aby bol žiadateľ držiteľom osvedčenia letový inštruktor FI(A) príslušnými oprávneniami.

Minimálne požiadavky pre žiadateľa flight instructor examiner - FIE(A) pre odbornosť flight instructor - FI(A) podľa FCL.1010.FIE:

  • je držiteľom osvedčenia letový inštruktor FI(A) s príslušnými oprávneniami
  • nalietal minimálne 2000 letových hodín ako pilot letúnov, alebo turistických motorizovaných klzákov
  • nalietal minimálne 100 letových hodín počas výcviku inštruktorov vo funkcií letový inštruktor - FI(A)

Flight instructor examiner FIE(A) pre FI(A) 

 Nevyhnutnou požiadavkou a prerekvizitou pre odbornosť flight instructor examiner - FIE(A) pre FI(A) napríklad na jednomotorové piestové letúny - SEP(land) je, aby bol žiadateľ držiteľom osvedčenia letový inštruktor FI(A) s oprávneniami pre výcviky na triede SEP(land).

Flight instructor examiner FIE(A) pre IRI(A)

 Nevyhnutnou požiadavkou a prerekvizitou pre odbornosť flight instructor examiner - FIE(A) pre odbornosť instrument rating instructor - IRI(A) je, aby bol žiadateľ držiteľom osvedčenia letový inštruktor FI(A) s oprávneniami pre výcviky IFR (podla FCL.905.FI(g)), alebo držiteľ osvedčenia inštruktor prístrojovej kvalifikácie - instrument rating instructor - IRI(A).

Flight instructor examiner FIE(A) pre CRI(A)

 Nevyhnutnou požiadavkou a prerekvizitou pre odbornosť flight instructor examiner - FIE(A) pre CRI(A) napríklad na viacmotorové piestové letúny - MEP(land) je, aby bol žiadateľ držiteľom osvedčenia letový inštruktor FI(A), alebo class rating instructor - CRI(A) s oprávneniami pre výcviky na danej triede, napríklad MEP(land), resp. na triede na ktorú má byť ako FIE(A) pre CRI(A) klasifikovaný.

 

Letecký výcvik a letecká škola pre flight instructor examiner - FIE(A)

Žiadateľ o osvedčenie flight instructor examiner - FIE(A) musí absolvovať štandardizačný kurz leteckých examinátorov flight instructor examiner - FIE(A) v súlade s FCL.1015. Štandardizačný kurz môže byť poskytnutý priamo leteckým úradom, alebo ho poskytne poverená EASA letecká škola - ATO.

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku a zahŕňa prinajmenšom:

  • vykonať 2 hodnotenia odbornej spôsobilosti (assessment of competence - AoC) pre osvedčenie - flight instructor - FI(A), pre ktorú chce žiadateľ získať oprávnenie flight instructor examiner - FIE(A) na vykonávanie skúšok a preskúšaní;
  • školenie o príslušných požiadavkách v tejto oblasti a príslušných požiadavkách na letovú prevádzku, o vykonávaní hodnotenia odbornej spôsobilosti (assessment of competence - AoC) a o ich dokumentovaní a zaznamenávaní;
  • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení proti nehodám a o poplatkoch;
  • inštruktáž o potrebe preskúmať a uplatňovať príslušné prvky pri vykonávaní praktických skúšok (license skill test - LST), preskúšaní odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) alebo hodnotení spôsobilosti žiadateľa (assessment of competence - AOC), v prípade ktorého príslušný orgán nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie flight instructor examiner - FIE(A) pre odbornosť flight instructor - FI(A);
  • školenie o tom, ako v prípade potreby získať prístup k týmto vnútroštátnym postupom a požiadavkám iných príslušných orgánov.

Držitelia osvedčenia letecký examinátor – flight instructor examiner - FIE(A) nesmú vykonávať hodnotenia odbornej spôsobilosti (assessment of competence - AOC), v prípade ktorého príslušný orgán (letecký úrad) nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie letecký examinátor – flight instructor examiner - FIE(A), pokiaľ nepreskúmali najnovšie dostupné informácie o príslušných vnútroštátnych postupoch príslušného orgánu žiadateľa.

Hodnotenie spôsobilosti – flight instructor examiner – FIE(A)

Po ukončení leteckého výcviku je potrebné praktické preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti žiadateľa o osvedčenie letecký examinátor – flight instructor examiner - FIE(A).

Podľa FCL.1020,žiadateľ o osvedčenie letecký examinátor – flight instructor examiner - FIE(A) preukázať svoju spôsobilosť inšpektorovi príslušného orgánu alebo examinátorovi s vyšším služobným postavením (Senior examinátor), ktorého tým osobitne poverí príslušný orgán (letecký úrad) zodpovedný za letecký examinátor – flight instructor examiner - FIE(A) vykonaním hodnotenia spôsobilosti (assessment of competence - AOC) v úlohe flight instructor examiner - FIE(A), pre ktorú chcú získať oprávnenia, vrátane brífingu, vykonania praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti a hodnotenia osoby, ktorá sa podrobí skúške, preskúšaniu alebo hodnoteniu, poletovému rozboru a vypracovania dokumentácie.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.