Flight examiner - FE(A) renewal

Nariadenie 1178/2011, Časť FCL nepredpisuje minimálny počet poskytnutých preskúšaní a ani maximálnu dĺžku expirácie osvedčenia letový examinátor flight examiner FE(A). Časť FCL však vyžaduje, aby letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu poskyla refresh seminár pre examinátorov. Tento letecký výcvik pre osvedčenie letový examinátor flight examiner FE(A) je označovaný ako štandardizácia examinátorov.

Obnovenie osvedčenia flight examiner FE(A)

Na obnovenie osvedčenia flight examiner - FE(A) je potrebné splniť požiadavky Časti FCL, ustanovenie FCL.1025(c), ktoré požaduje, aby boli splnené požiadavky FCL.1025(b)(2) a FCL.1020. 

Inými slovami, proces obnovenia platnosti osvedčenia flight examiner - FE(A) je podobný predĺženiu platnosti osvedčenia flight examiner - FE(A), avšak pri obnovení sa nevyžaduje, aby flight examiner - FE(A) poskytol minimálny počet preskúšaní.

Podľa FCL.1025(c), osvedčenie examinátora - flight examiner FE(A) môže byť obnovené v prípade, ak examinátor - flight examiner v priebehu 12 mesiacov pred obnovením platnosti osvedčenia:

  • absolvoval refresh seminár pre examinátorov - letecký výcvik, ktorý poskytne letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu 
  • absolvoval jedno hodnotenie spôsobilosti examinátora inšpektorom leteckého úradu, alebo senior examinátorom

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.