Preskúšanie leteckých examinátorov

Služba Letecký senior examinátor je doplnením ponuky služby Letecký examinátor, ktorú prevádzkuje spoločnosť ProfiPilot, s.r.o. od roku 2013.

Letecký examinátor Vám prinášame ponuku komplexných služieb v oblasti získania (letecký výcvik pre získanie leteckých kvalifikácií), udržiavania (predlžovanie platnosti leteckých kvalifikácií) a obnovy (obnovenie platnosti leteckých kvalifikácií).

Okrem leteckých preskúšaní poskytujeme pod jednou strechou aj preskúšanie jazykovej spôsobilosti - letecká angličtina podľa požiadaviek ICAO (ICAO English). Naša organizácia TSP (Testing Service Provider) je oprávnená poskytovať letecké vzdelávacie jazykové kurzy a preskúšanie leteckého personálu z leteckej angličtiny podľa noriem ICAO a Nariadenia 1178/2011.

Letecké preskúšania - hodnotenie spôsobilosti (assessment of competence of flight examiner) vykonávame na nových lietadlách súčasnej doby.

Examinátori sú oprávnení vykonávať letové preskúšania pilotov na nasledovné odbornosti:

Osvedčenie Letový examinátor - Flight examiner FE(A)

 • Letový examinátor FE(A) pre LAPL(A) - pilot ľahkých letúnov - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia
 • Letový examinátor FE(A) pre PPL(A) - súkromný pilot letúnov - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia
 • Letový examinátor FE(A) pre CPL(A) - obchodný pilot letúnov - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti osvedčenia

Osvedčenie Examinátor triednej kvalifikačnej kategórie CRE

 • Examinátor triednej kvalifikačnej kategórie CRE pre SEP(land) - jednomotorové piestové letúne - získanie, predĺženie a obnovenie platnosti
 • Exminátor triednej kvalifikačnej kategórie CRE pre MEP(land) - viacmotorové piestové letúne - získanie, predĺženie a obnovenie platnosti osvedčenia
 • Examinátor triednej kvalifikačnej kategórie CRE pre TMG- turistické motorizované klzáky- získanie, predĺženie a obnovenie platnosti osvedčenia
 • Rozšírenie oprávnení CRE pre predlžovanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - CRE - IRR

Osvedčenie Examinátor prístrojovej kvalifikačnej kategórie IRE(A)

 • Examinátor prístrojovej kvalifikačnej kategórie IRE(A) pre SE(SPA) jednomotorové jednopilotné letúne - získanie, predĺženie a obnovenie platnosti
 • Exminátor prístrojovej kvalifikačnej kategórie IRE(A) pre SE(SPA) - viacmotorové jednopilotné letúne - získanie, predĺženie a obnovenie platnosti osvedčenie
 • Rozšírenie oprávnení CRE o oprávnenia IRE(A) - na predlžovanie prístrojovej kvalifikačnej kategórie - CRE - IRR

Osvedčenie Examinátor inštruktorov - FIE(A)

 • FIE(A) pre odbornosť letový inštruktor - FI(A) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • FIE(A) pre odbornosť inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie pre jenomotovoé letúne - CRE SEP(land) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • FIE(A) pre odbornosť inštruktor triednej kvalifikačnej kategórie pre viacmotorové letúne - CRE MEP(land) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • FIE(A) pre odbornosť inštruktor prístrojovej kvalifikačnej kategórie IRI(A) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti
 • FIE(A)/TRE(A) pre odbornosť TRI(A) - inštruktor typovej kvalifikačnej kategórie na typ Cessna C525 Citation - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

Examinátor typovej kvalifikačnej kategórie - TRE(A)

 • Examinátor TRE(A) pre Cessna C525 Citation - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

Examinátor jazykovej spôsobilosti ICAO English

 • ICAO English Language proficiency examiner (LPE) - získanie, predĺženie platnosti a obnovenie platnosti

Letecká angličtina

ProfiPilot ako organizácia TSP (Testing Service Provider), resp. LAB (Language assessment body) poskytuje v rámci svojej služby Aero Language jazykové vzdelávanie podľa požiadaviek ICAO a Nariadenia 1178/2011 pre letecký personál.

Okrem ICAO English refresh seminárov poskytuje Aero Language primárne preskúšanie ICAO Englishpreskúšanie ICAO Slovak a pre žiadateľov o prístrojovú kvalifikačnú kategóriu IR(A) sme boli v roku 2019 ako prví na Slovensku oprávnení preskúšavať IFR Angličtinu podľa FCL.055.

Disponujeme teamom examinátorov jazykovej spôsobilosti, ktorí sú oprávnení udeľovať aj ICAO English LEVEL 6, ktorý je platný po neobmedzene dlhú dobu.

Preskúšanie ICAO English až po úroveň ICAO level 6 je možné absolvovať súčasne s vašim preskúšaním na predĺženie osvedčenia letový examinátor.

Certifikáty o preskúšaní leteckej angličtiny pilotov – ICAO English vydané Aero Language sú vydávané v súlade s normami ICAO a normami EASA. Vďaka tomu má poskytnuté preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English poskytnué Aero Language tak povediac medzinárodnú platnosť.