Flight instructor examiner - FIE(A) renewal

Nariadenie 1178/2011, Časť FCL nepredpisuje minimálny počet poskytnutých preskúšaní a ani maximálnu dĺžku expirácie osvedčenia letecký examinátor - Flight instructor examiner - FIE(A). Časť FCL však vyžaduje, aby letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu poskyla refresh seminár pre examinátorov. Tento letecký výcvik pre osvedčenie letecký examinátor - Flight instructor examiner - FIE(A) je označovaný ako štandardizácia examinátorov.

Obnovenie osvedčenia flight instructor examiner - FIE(A)

Na obnovenie osvedčenia Flight instructor examiner - FIE(A) je potrebné splniť požiadavky Časti FCL, ustanovenie FCL.1025(c), ktoré požaduje, aby boli splnené požiadavky FCL.1025(b)(2) a FCL.1020. 

Inými slovami, proces obnovenia platnosti osvedčenia Flight instructor examiner - FIE(A) je podobný predĺženiu platnosti osvedčenia Flight instructor examiner - FIE(A), avšak pri obnovení sa nevyžaduje, aby Flight instructor examiner - FIE(A) poskytol minimálny počet preskúšaní.

Podľa FCL.1025(c), osvedčenie examinátora - Flight instructor examiner - FIE(A) môže byť obnovené v prípade, ak examinátor - flight examiner v priebehu 12 mesiacov pred obnovením platnosti osvedčenia:

  • absolvoval refresh seminár pre examinátorov - letecký výcvik, ktorý poskytne letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu 
  • absolvoval jedno hodnotenie spôsobilosti examinátora Flight instructor examiner - FIE(A)inšpektorom leteckého úradu, alebo senior examinátorom, hodnotenie spôsobilosti examinátora pre tento účel môže byť hodnotenie spôsobilosti inštruktora FI(A), IRI(A), CRI(A) (assessment of competence - AOC) na ktorú má byť examinátor - Flight instructor examiner - FIE(A) kvalifikovaný.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.