Flight examiner - FE(A)

Letecký výcvik na získanie osvedčenia letový examinátor flight examiner FE(A) pre letúny musí poskytnúť letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu. Prípravný kurz – letecký výcvik je spravidla zložený z výučby teoretických vedomostí a praktickej časti. Letecký výcvik pre osvedčenie letový examinátor flight examiner FE(A) je označovaný ako štandardizácia examinátorov. 

Všeobecné požiadavky a oprávnenia flight examiner

Žiadateľ o osvedčenie letový examinátor – FE(A) musí spĺňať všeobecné požiadavky stanovené v Nariadení Ec 1178/2011, Časť FCL, ustanovenie FCL.1010 a AMC1 FCL.1010.

Podľa FCL.1005.FE, žiadateľ o osvedčenie letový examinátor – flight examiner FE(A), môže vykonávať praktické skúšky (license skill test - LST) praktické skúšky a preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC).

Pilot ľahkých letúnov - LAPL(A)

Žiadateľ o osvedčenie letový examinátor - flight examiner FE(A) pre vykonávanie praktických skúšok (license skill test - LST) pre odbornosť pilot ľahkých letúnov - LAPL(A) musí preukázať, že absolvoval najmenej 500 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov - TMG, pričom z toho poskytol aspoň 100 hodín letecký výcvik.

Súkromný pilot - PPL(A)

Žiadateľ o osvedčenie letový examinátor - flight examiner FE(A) pre vykonávanie praktických skúšok (license skill test - LST) pre odbornosť súkromný pilot letúnov - PPL(A) musí preukázať, že absolvoval najmenej 1000 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov - TMG, pričom z toho poskytol aspoň 500 hodín letecký výcvik

Letecký examinátor - flight examiner FE(A) s oprávnením obmedzeným pre skúšky súkromný pilot - PPL(A) môže poskytovať preskúšanie aj pre odbornosť pilot ľahkých letúnov - LAPL(A), nie však pre odbornosť obchodný pilot - CPL(A).

Obchodný pilot - CPL(A)

Žiadateľ o osvedčenie letový examinátor - flight examiner FE(A) pre vykonávanie praktických skúšok (license skill test - LST) pre odbornosť obchodný pilot letúnov - CPL(A) musí preukázať, že absolvoval najmenej 2000 hodín letu vo funkcii pilota letúnov alebo turistických motorových klzákov - TMG, pričom z toho poskytol aspoň 1000 hodín letecký výcvik

Letecký examinátor - flight examiner FE(A) s oprávnením obmedzeným pre skúšky obchodný pilot - PPL(A) môže poskytovať preskúšanie aj pre odbornosť pilot ľahkých letúnov - LAPL(A), ako aj obchodný pilot - CPL(A) a súkromný pilot - PPL(A).

Letecký výcvik pre flight examiner - FE(A) poskytuje letecká škola

Žiadateľ o osvedčenie letový examinátor – flight examiner FE(A) musí absolvovať štandardizačný kurz letových examinátorov pre flight examiner FE(A) v súlade s FCL.1015. Štandardizačný kurz môže byť poskytnutý priamo leteckým úradom, alebo ho poskytne poverená EASA letecká škola - ATO.

Štandardizačný kurz examinátorov pozostáva z teoretickej výučby a praktického výcviku a zahŕňa prinajmenšom:

  • vykonať 2 praktické skúšky (license skill test – LST), preskúšanie odbornej spôsobilosti (license proficiency check – LPC) alebo hodnotenia spôsobilostí pre preukazy spôsobilosti, kvalifikačné kategórie alebo osvedčenia, pre ktoré chce žiadateľ získať oprávnenie letový examinátor – flight examiner FE(A) na vykonávanie skúšok a preskúšaní;
  • školenie o príslušných požiadavkách v tejto oblasti a príslušných požiadavkách na letovú prevádzku, o vykonávaní praktickej skúšky (license skill test – LST), preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check – LPC) a hodnotenie spôsobilosti (assessment of competence – AOC) a o ich dokumentovaní a zaznamenávaní;
  • inštruktáž o vnútroštátnych administratívnych postupoch, požiadavkách na ochranu osobných údajov, zodpovednosti, poistení proti nehodám a o poplatkoch;
  • inštruktáž o potrebe preskúmať a uplatňovať príslušné prvky pri vykonávaní praktických skúšok (license skill test - LST), preskúšaní odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) alebo hodnotení spôsobilosti žiadateľa (assessment of competence - AOC), v prípade ktorého príslušný orgán nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie letového examinátora flight examiner - FE(A);
  • školenie o tom, ako v prípade potreby získať prístup k týmto vnútroštátnym postupom a požiadavkám iných príslušných orgánov.

Držitelia osvedčenia letecký examinátor – flight examiner FE(A) nesmú vykonávať praktické skúšky (license skill test – LST), preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check – LPC) ani hodnotenia spôsobilosti žiadateľa (assessment of competence – AoC), v prípade ktorého príslušný orgán (letecký úrad) nie je ten istý ako orgán, ktorý vydal osvedčenie letového examinátora - flight examiner FE(A), pokiaľ nepreskúmali najnovšie dostupné informácie o príslušných vnútroštátnych postupoch príslušného orgánu žiadateľa.

Hodnotenie spôsobilosti – letový examinátor – FE(A)

Po ukončení leteckého výcviku je potrebné praktické preskúšanie - hodnotenie spôsobilosti budúceho letového examinátora FE(A).

Podľa FCL.1020,žiadateľ o osvedčenie letový examinátor – flight examiner FE(A) preukáže svoju spôsobilosť inšpektorovi príslušného orgánu alebo examinátorovi s vyšším služobným postavením (Senior examinátor), ktorého tým osobitne poverí príslušný orgán (letecký úrad) zodpovedný za osvedčenie examinátora - letový examinátor – FE(A), vykonaním praktickej skúšky (license skill test - LST), preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) alebo hodnotenia spôsobilosti (assessment of competence - AOC) v úlohe letový examinátor – flight examiner FE(A), pre ktorú chcú získať oprávnenia, vrátane brífingu, vykonania praktickej skúšky, preskúšania odbornej spôsobilosti alebo hodnotenia spôsobilosti a hodnotenia osoby, ktorá sa podrobí skúške, preskúšaniu alebo hodnoteniu, poletovému rozboru a vypracovania dokumentácie.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.