Flight instructor examiner - FIE(A)

Nariadenie 1178/2011, Časť FCL nepredpisuje letecký výcvik na predĺženie osvedčenia flight instructor examiner - FIE(A). Časť FCL však vyžaduje, aby letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu poskyla refresh seminár pre examinátorov. Tento letecký výcvik pre osvedčenie examinátor - flight instructor examiner - FIE(A) je označovaný ako štandardizácia examinátorov.

Predĺženie osvedčenia flight instructor examiner - FIE(A)

Na predĺženie osvedčenia flight instructor examiner - FIE(A) je potrebné splniť požiadavky Časti FCL, ustanovenie FCL.1025. Štandardne je osvedčenie examinátora platné 3 roky podľa FCL.1025(a).

Podľa FCL.1025(b), osvedčenie examinátora - flight instructor examiner - FIE(A) bude predĺžené na ďalšie 3 roky, ak examinátor - flight instructor examiner - FIE(A):

  •  počas platnosti osvedčenia flight instructor examiner - FIE(A) poskytol v každom roku platnosti osvedčenia minimálne 2  hodnotenia odbornej spôsobilosti (assessment of competence).
  • počas posledného roku platnosti osvedčenia flight instructor examiner - FIE(A) absolvoval štandardizačný refresh seminár - letecký výcvik, ktorý poskytla letecká škola v rámci svojho kruzu.

Na predĺženie osvedčenia letecký examinátor - flight instructor examiner - FIE(A) je potrebné, aby examinátor v priebehu posledného roku platnosti osvedčenia absolvoval jedno hodnotenie spôsobilosti examinátora.

Jedno preskúšanie - teda hodnotenie spôsobilosti inštruktora (assessment of competence) musí byť pod dohľadom inšpektora leteckého úradu, alebo ho môže vykonať senior examinátor.

Zápočet - hodnotenie spôsobilosti examinátora (assessment of competence)

Ak je pilot držiteľom osvedčenia examinátora s viacnásobnými oprávneniami, podľa FCL.1025(b)(4) je postačujúce absolvovať jediné hodnotenie spôsobilosti na predĺženie všetkých osvedčení examinátora - flight instructor examiner - FIE(A), pokiaľ tak dovolí letecký úrad vydávajúci osvedčenie examinátora - flight instructor examiner - FIE(A).

Príkladom môže byť, viacnásobná úloha, napríklad je examinátor držiteľom osvedčení examinátora:

  • Flight examiner FE(A) pre LAPL(A), PPL(A), CPL(A)
  • Class rating examiner CRE(A) pre SEP(land) a MEP(land)
  • Instrument rating examiner IRE(A)

V prípade, ak letecký examinátor - flight instructor examiner - FIE(A) absolvuje hodnotenie spôsobilosti senior examinátorom počas toho, ako v úlohe Flight rating examiner FE(A) poskytol hodnotenie odbornej spôsobilosti (assessment of competence) pre získanie letový inštruktor - FI(A). Ak examinátor - flight instructor examiner - FIE(A) úspešne absolvuje hodnotenie spôsobilosti  od senior examinátora, sú examinátorovi flight instructor examiner - FIE(A) predĺžené aj ostatné osvedčenia examinátora, vrátane Class rating examiner CRE(A) pre SEP(land) MEP(land), súćasne s ním aj Instrument rating examiner IRE(A)Flight Examiner FE(A) pre pilot ľahkých lietadiel - LAPL(A)obchodný pilot letúnov - CPL(A) aj pre súkromný pilot letúnov - PPL(A).

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.