ICAO English - letecká angličtina

V rámci našich služieb poskytujeme v spolupráci s Aero Language aj služby označované ako letecká angličtina, teda preskúšanie jazykovej spôsobilosti leteckého personálu - ICAO English

Súčasťou praktického preskúšania - hodnotenia spôsobilosti examinátora (assessment of competence) môže byť aj letecká angličtina - ICAO English. Túto možnosť - ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language, ktorý leteckú angličtinu odborne zastrešuje v rámci organizácie Language assessment body s číslom certifikátu SVK.LAB.004

Platnosť ICAO English

Letecká angličtina ICAO English je hodnotená na stupnici od 0 (nevyhovujúci) až 6 (rodený, anglicky hovoriaci človek). Akceptovateľný stupeň ICAO English pre prevádzkové použitie je ICAO LEVEL 4, ICAO LEVEL 5 a ICAO LEVEL 6.

ÚROVEŇ PRE ATC
PODĽA EASA
PRE PILOTOV
PODĽA EASA
PRE PILOTOV
PODĽA ICAO
1 neplatné neplatné neplatné
2 neplatné neplatné neplatné
3 neplatné neplatné neplatné
4 3 roky 4 roky 3 roky
5 6 rokov 6 rokov 5 rokov
6 9 rokov neobmedzene  neobmedzene

Pre viac informácií o platnosti ICAO English, prosím pozrite Časté otázky - Platnosť jazykového preskúšania.

Predĺženie ICAO English

Preskúšania ICAO English je koncipované tak, ako keby v minulosti nebol žiadateľ držiteľom preskúšania. Na súčasný, alebo na uplynulý level ICAO English sa neprihliada.

Platnosť  ICAO English je predlžovaná priamo Úradom vydania licencie. Úrad spravidla vydá nový preukaz so zapísaným - predĺženým dátumom platnosti ICAO English.

Preskúšanie ICAO English

Na vykonávanie ICAO English preskúšania musí byť organizácia poverená certifikátom LAB - Language assessment body. V našom prípade využívame spoluprácu s Aero Language, ktorá je držiteľom osvedčenia SVK.LAB.004 a spája viacerých examinátorov. 
Skúška ICAO English nepožaduje, aby ste absolvovali akúkoľvek jazykovú výučbu pred preskúšaním. Preskúšanie ICAO English je vykonávané podľa požiadaviek ICAO Doc 9835 a Nariadenia 1178/2011 examinátorom jazykovej spôsobilosti.

Hodnotenie preskúšania ICAO English

Hodnotenie skúšky ICAO English môže prebiehať priamo počas skúšky. Hodnotenie musia vykonať dvaja nezávislí pracovníci Aero Language - examinátor a hodnotiteľ.

Jednotlivé časti preskúšania hodnotia obaja pracovníci Aero Language - ako examinátor tak aj hodnotiteľ na stupnici 1-6. 

Počas ICAO English sú hodnotené sú najmä:

  • výslovnosť
  • gramatické skladby a vetné štruktúry
  • slovnú zásobu
  • plynulosť rozprávania
  • pochopenie obsahu a textu
  • interakciu 

ICAO English - letecká angličina, letecká škola, letecký výcvik

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaLetecká angličtina ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.