Instrument rating examiner - IRE(A) renewal

Nariadenie 1178/2011, Časť FCL nepredpisuje minimálny počet poskytnutých preskúšaní a ani maximálnu dĺžku expirácie osvedčenia letecký examinátor - instrument rating examiner - IRE(A). Časť FCL však vyžaduje, aby letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu poskyla refresh seminár pre examinátorov. Tento letecký výcvik pre osvedčenie letecký examinátor - instrument rating examiner - IRE(A) je označovaný ako štandardizácia examinátorov.

Obnovenie osvedčenia instrument rating examiner IRE(A)

Na obnovenie osvedčenia instrument rating examiner - IRE(A) je potrebné splniť požiadavky Časti FCL, ustanovenie FCL.1025(c), ktoré požaduje, aby boli splnené požiadavky FCL.1025(b)(2) a FCL.1020. 

Inými slovami, proces obnovenia platnosti osvedčenia instrument rating examiner - IRE(A) je podobný predĺženiu platnosti osvedčenia instrument rating examiner - IRE(A), avšak pri obnovení sa nevyžaduje, aby instrument rating examiner - IRE(A) poskytol minimálny počet preskúšaní.

Podľa FCL.1025(c), osvedčenie examinátora - instrument rating examiner - IRE(A) môže byť obnovené v prípade, ak examinátor - instrument rating examiner - IRE(A) v priebehu 12 mesiacov pred obnovením platnosti osvedčenia:

  • absolvoval refresh seminár pre examinátorov - letecký výcvik, ktorý poskytne letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu 
  • absolvoval jedno hodnotenie spôsobilosti examinátora inšpektorom leteckého úradu, alebo senior examinátorom, hodnotenie spôsobilosti examinátora pre tento účel môže byť preskúšanie odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC), alebo praktická skúška (license skill test - LST) pre obnovu, získanie alebo predĺženie prístrojovej kvalifikačnej kategórie pre typ lietadla, alebo triedu lietadla, na ktorú má byť examinátor - instrument rating examiner - IRE(A) kvalifikovaný.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.