ICAO English - language proficiency examiner

Výcvikový kurz a preskúšanie na získanie kvalifikácie examinátor jazykovej spôsobilosti (language proficiency examiner) poskytujeme ako exkluzívnu službu Aero Language.

Ako držiteľ kvalifikácie examinátor jazykovej spôsobilosti (language proficiency examiner) budete oprávnený vykonávať preskúšanie jazykovej spôsobilosti – ICAO English letecká angličtina.

Pred preskúšaním na kvalifikáciu examinátor jazykovej spôsobilosti (language proficiency examiner) absolvujete pod dohľadom lektora z Aero Language komplexný letecký výcvik - prípravný kurz.

Po absolvovaní kurzu examinátor jazykovej spôsobilosti (language proficiency examiner) absolvujete pod dozorom nášho senior examinátora minimálne dve preskúšania jazykovej spôsobilosti (letecká angličtina - ICAO English).

Po úspešnom absolvovaní kurzu a preskúšania sa stanete držiteľom osvedčenia kvalifikácie examinátor jazykovej spôsobilosti (language proficiency examiner).

ICAO English - letecká angličina, letecká škola, letecký výcvik