Type rating examiner TRE(A) Cessna C525 Citation

Nariadenie 1178/2011, Časť FCL nepredpisuje letecký výcvik na predĺženie osvedčenia type ratingexaminer - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation. Časť FCL však vyžaduje, aby letecká škola - ATO v rámci schváleného výcvikového kurzu poskyla refresh seminár pre examinátorov. Tento letecký výcvik pre osvedčenie examinátor - type ratingexaminer - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation je označovaný ako štandardizácia examinátorov.

Predĺženie osvedčenia type rating examiner - TRE(A)

Na predĺženie osvedčenia type ratingexaminer - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation je potrebné splniť požiadavky Časti FCL, ustanovenie FCL.1025. Štandardne je osvedčenie examinátora platné 3 roky podľa FCL.1025(a).

Podľa FCL.1025(b), osvedčenie examinátora - type ratingexaminer - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation bude predĺžené na ďalšie 3 roky, ak examinátor - type ratingexaminer - TRE(A):

  •  počas platnosti osvedčenia type rating examiner - TRE(A) poskytol v každom roku platnosti osvedčenia minimálne 2  hodnotenia odbornej spôsobilosti (assessment of competence), preskúšania odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC), alebo praktické skúšky (license skill test - LST).
    • UPOZORNENIE: preskúšania prevádzkovateľa (operator proficiency check - OPC) sa nezapočítavajú do minimálneho požiadavku 2 preskúšaní. Tieto preskúšania musia súvisieť s "license event" - teda získanie, alebo predĺženie kvalifikácií zapísaných v preukaze spôsobilosti pilota.
  • počas posledného roku platnosti osvedčenia ftype ratingexaminer - TRE(A) absolvoval štandardizačný refresh seminár - letecký výcvik, ktorý poskytla letecká škola v rámci svojho kruzu.

Na predĺženie osvedčenia letecký examinátor - type ratingexaminer - TRE(A) potrebné, aby examinátor v priebehu posledného roku platnosti osvedčenia absolvoval jedno hodnotenie spôsobilosti examinátora.

Jedno preskúšanie - teda hodnotenie spôsobilosti inštruktora (assessment of competence) musí byť pod dohľadom inšpektora leteckého úradu, alebo ho môže vykonať senior examinátor.

Zápočet - hodnotenie spôsobilosti examinátora (assessment of competence)

Ak je pilot držiteľom osvedčenia examinátora s viacnásobnými oprávneniami, podľa FCL.1025(b)(4) je postačujúce absolvovať jediné hodnotenie spôsobilosti na predĺženie všetkých osvedčení examinátora - type ratingexaminer - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation, pokiaľ tak dovolí letecký úrad vydávajúci osvedčenie examinátora - type ratingexaminer - TRE(A).

Príkladom môže byť, viacnásobná úloha, napríklad je examinátor držiteľom osvedčení examinátora:

  • Flight examiner FE(A) pre LAPL(A), PPL(A), CPL(A)
  • Class rating examiner CRE(A) pre SEP(land) a MEP(land)
  • Instrument rating examiner IRE(A)
  • Type rating examiner - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation
  • Type rating examiner - TRE(A) pre Boeing B737

PRÍKLAD: letecký examinátor - type ratingexaminer - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation absolvuje hodnotenie spôsobilosti senior examinátorom počas toho, ako v úlohe type ratingexaminer - TRE(A) poskytol preskúšanie odbornej spôsobilosti (license proficiency check - LPC) na type Boeing B737. Ak examinátor - type ratingexaminer - TRE(A) úspešne absolvuje hodnotenie spôsobilosti  od senior examinátora, sú examinátorovi type ratingexaminer - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation predĺžené aj ostatné osvedčenia examinátora, vrátane Class rating examiner CRE(A) pre SEP(land) MEP(land), súćasne s ním aj Instrument rating examiner IRE(A)Flight Examiner FE(A) pre pilot ľahkých lietadiel - LAPL(A)obchodný pilot letúnov - CPL(A) aj pre súkromný pilot letúnov - PPL(A). Okrem toho sú však examinátorovi type rating examiner predĺžené aj osvedčenia type ratingexaminer - TRE(A) pre typ Cessna C525 Citation aj type ratingexaminer - TRE(A) pre typ Boeing B737.

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English letecká angličtina Bratislava môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.