Hodnotenie spôsobilosti zahraničného leteckého examinátora EASA

Je mnoho pilotov, ktorí majú vydané osvedčenie examinátora jedným štátom EASA, avšak preskúšanie na predĺženie, alebo obnovu osvedčenia examinátora je nutné zrealizovať v inom členskom štáte EASA.

Vo všeobecnosti sú platné právomoci osvedčenia letecký senior examinátor pre hodnotenie spôsobilosti examinátorov v rámci krajiny, ktorá vydala osvedčenie letecký senior examinátor

V mnohých prípadoch je však podobne, ako v prípade predĺženia kvalifikácií, možné zrealizovať hodnotenie spôsobilosti exmainátora zahraničným leteckým senior examinátorom.

Pre tieto prípady platia špecifické postupy, kedy oba letecké úrady musia byť do procesu aktívne zapojené a musí byť vydané povolenie na zrealizovanie hodnotenia spôsobilosti examinátora zahraničným senior examinátorom.

Celý administratívny proces však vybavíme za vás!

Je nutné poznamenať, že hodnotenie spôsobilosti examinátora zahraničným senior examinátorom je potrebné plánovať so značným časovým predstihom.

 

Súčasťou praktického preskúšania môže byť aj preskúšanie ICAO English. Túto možnosť - preskúšanie leteckej angličtiny ICAO English vám prinášame exkluzívne v spolupráci s projektom Aero Language.

Certifikáty vydávané Aero Language sú plne v súlade s požiadavkami ICAO a EASA. Väčšina členských štátov plne akceptuje certifikáty ICAO English vydané Aero Language.

--

NÁŠ TIP: Preskúšanie ICAO English Bratislava, Trenčín a iné miestaPreskúšanie ICAO English môže byť súčasťou preskúšania s našim examinátorom.